Gedcom

Inleiding

Het GEDCOM bestandsformaat is te beschouwen als een
uitwisselingstaal die gebruikt wordt om op computers de uitwisseling van genealogische gegevens te standaardiseren.

De naam GEDCOM staat voor GEnealogische Data COMmunikatie.

De gebruikersomgeving is het werkterrein van
genealogie-beoefenaars, historici en andere onderzoekers, werkzaam
op aanverwante gebieden.

Het GEDCOM bestandsformaat is ontwikkeld door de Familie
Afstammelingen Afdeling van de Kerk van Jesus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. kortweg de Mormoonse kerk.
De ontwikkeling van dit bestandsformaat stamt uit 1984.
Sindsdien zijn er een aantal aanpassingen en modificaties
geweest.
Er dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat het GEDCOM formaat
een platform-onafhankelijk formaat is en dat dit formaat op
generlei wijze gekoppeld is aan een instituut, instelling of
onderneming.
De huidige versie van GEDCOM biedt bv. veel meer mogelijkheden dan
door het door de Mormoonse kerk gevoerde PAF programma gehanteerd
wordt.

Het bestandsformaat in het kort

Het GEDCOM formaat is taal-onafhankelijk d.w.z. U kunt er in elke
taal uw gegevens in onderbrengen.

Voor de goede orde hier de te gebruiken termen verklaard.

File = Bestand (bv. het Familiebestand Jansen)
Een bestand bestaat uit meerdere records.
Record = Onderdeel uit het bestand (bv. gegevens van
één persoon uit de familie Jansen )
Field = Veld welke een bepaald soort gegeven bevat (bv. naam of
geboortedatum van één persoon )

Inhoud van een GEDCOM-record
Elke om te zetten GEDCOM-record bevat de volgende kenmerken:
Een beginlijn of code (Header) Deze beginlijn heeft altijd een
numerieke 0
De beginlijn identificeert het record.
Dan volgen één of meerder ondergeschikte lijnen of
codes aangegeven door nrs
Nr.1 is voor de eerste getrapte ondergeschikte lijn
Nr 2 is voor de tweede getrapte ondergeschikte lijn
Nr 3 is voor de derde getrapte ondergeschikte lijn
enz.

Eindlijn of code (Trailer) Einde van record Aangeduid met nr 0
Alle bovengenoemde lijnnummers worden gevolgd door een 4 letter
code (Etiket, Tag) welke de
soort informatie weergeeft. Dit etiket overigens -zijnde het
besturende- bestandsonderdeel van het formaat wordt in de
gespecificeerde vorm (Engelse taal ) toegepast om een
internationale uitwisseling te waarborgen.

Enkele voorkomende etiketten (Tags) zijn:

HEAD voor header

INDI voor individuele persoon

FAMS voor huwelijk

FAMC voor kind uit huwelijk

CHILD kind

DATE datum

HUSB man

WIFE vrouw

Voor een voorbeeld zie onder.

De dagelijkse praktijk

Het bovenstaande. hoe verklaarbaar dan ook in programmeer-termen,
blijft bij de normale toepassing van de bestandsuitwisseling
geheel onder de oppervlakte. U hoeft zich er geen zorgen over te
maken. Zeker al niet bij bestandsuitwisseling tussen dezelfde
soort programma’s.
Indien er bij gebruik van verschillende programmasoorten
verschillen van uit te wisselen gegevens in de
bestandsuitwisseling optreden moet U oppassen
De volgende gevallen kunnen zich voordoen
U biedt meer gegevens aan dan het ontvangende programma kan
opnemen
Dit zijn te verzenden gegevens afkomstig uit velden welke in het
ontvangende programma als zodanig niet voorkomen, dus niet herkend
worden
Het ontvangende programma zal deze gegevens in de meeste gevallen
in een opmerkingenveld schrijven.

Er zijn ook programma’s welke de gegevens eenvoudigweg niet
opnemen.

voorbeeld:
Een bestand opgetekend in bv.het programma PAF komt feilloos over
in bv.Reunion
Omgekeerd kan Reunion veel meer gegevens genereren dan PAF kan
opnemen
U dient dan in Reunion de betreffende velden van het juiste etiket
(tag) te voorzien (vind U onder Bestand -> Importeer/Exporteer
-> Exporteer Gedcom) om te bestemmen waar dit in PAF opgeslagen
dient te worden
U heeft dan de volgende mogelijkheden:
Opslaan in een bestaand PAF veld.(Geef het veld de passende
TAG)
In een opmerkingen veld van PAF (gebeurt automatisch, maar denk
erom dat de opslagcapaciteit beperkt is)
Gewoon weggooien
Indien U niet zeker bent is een proefuitwisseling van een klein
bestand waarin alle velden van informatie zijn voorzien een goede
methode om vast te stellen of alles naar wens verloopt

Een voorbeeld hoe een Familie record eruit kan zien

:0 @I1@ INDI

1 NAME Jan.Jansen

1 TITL Jr.

1 SEX M

1 BIRT

2 DATE 1 JAN 1910

2 PLAC Amsterdam,N.Holland,Nederland

1 DEAT

2 DATE 31 DEC 1985,N.Holland,Nederland

1 NOTE Bronvermelding

1 FAMS@F1@

0@F1@ FAM

1 HUSB @ I1@

1 WIFE @ I2@

1 CHIL @I3@

1 MARR

2 DATE 1 JUN 1945

2 PLAC Amsterdam

0 TRLR.

De @ tekens dienen als scheidingstekens en zijn van ondergeschikt
belang.

Dit is een korte weergave van een GEDCOM record
H g©R
Voor een complete beschrijving van de GEDCOM, zie:

The GEDCOM Standard
Uitgave van de Family History Department van The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints
Een verduidelijking vind U in Personal Ancestral File eveneens
uitgegeven door dezelfde uitgever