Nieuw Bij Mac Reunion

• Pod cards voor uw iPod – een nieuwe manier om uw gegevens mee te nemen.
•Oudste generaties – laat de oudste voorouders zien van een persoon.
• Familienamen lijst – maakt een lijst van alle unieke familienamen (achternamen) in uw familie bestand.
• Herinneringen – uitgebreide mogelijkheid om, bij het opstarten van het familiebestand, u te herinneren aan de komende verjaardagen, feesten etc.
• Spelling controle.
• CSS (Cascading Style Sheets) ondersteuning bij web rapporten.
• Slepen en neerzetten vanuit de geopende index om personen te koppelen met een gezinskaart.
• Slepen en neerzetten vanuit de ‘Lijst met bronnen’ om bronnen te koppelen gebeurtenissen, feiten, notities en namen.
• De Lijst met bronnen kan de gehele tijd open blijven.
• Unicode ondersteuning.
• Importeer en exporteer de multimedia koppelingen in GEDCOM bestanden.
• Index en andere lijsten hebben een geheel opnieuw ontwerp…
• Gegevens kunnen direct bewerkt worden in de lijst.
• Lijsten kunnen open blijven terwijl u werkt in uw familie bestand.
• Een zoekvak wordt gebruikt om personen te vinden en de de inhoud van lijst te bepalen.
• Verslepen van een kolom om de volgorde van de kolommen in een lijst te wijzigen.
• Klik de kolomtitel om per kolom te sorteren.
• Handmatige sortering van een willekeurige combinatie van 3 velden of attributen.
• Naam geven en bewaren van zelf gekozen sorteringen.
• Regels in lijsten hebben een (instelbare) kleurcodering naar het geslacht.
• Gezinskaart…
• Afmeting is slechts beperkt tot de afmeting van uw scherm.
• Vlaggen kunnen direct op de gezinskaart worden aangekruist.
• Notitie velden in de gezinskaart hebben een schuifbalk.
• Zoek personen door gebruik van een zoekvak op de gezinskaart.
• Gezinskaart van ‘geborsteld metaal’
• Helplabels tonen, als de muis over een naamknop gaat, enige gegevens van de persoon, inclusief geboorte- en overlijdensdatum, plaats en ID#
• Variabel gedeelte waar de kinderen staan, zowel bij kindknoppen als bij de lijstvorm.
• Optie om ouders en kinderen in een lijstvorm te tonen waarvan de velden aangepast en versleept kunnen worden.
• Optie om de knoppen een kleurcodering te geven naar geslacht.
• Control-klik (of rechts-klik) op de namen van personen op de gezinskaart (ouders, man/vrouw, kinderen) om een contextueel popup menu te tonen met de broers/zusters, echtgenoten, kinderen, oudste generaties, enz.
• Nieuwe gezinskaart opmaakmodule, met compacte weergave en dynamische velden van gebeurtenissen en gegevens, het weergeven van overige kinderen en datum controle.
• Het broers/zusters popup menu is uitgebreid en toont nu ook de stamreeksen, half broers/zusters, een icoon dat het geslacht aangeeft maar ook of de broers en zusters nakomelingen hebben.
• Een 3D schaduwrand bij kind, man/vrouw en ouder knoppen op de gezinskaart.
• Control-klik (of rechts-klik) op de naam van een kind (in een lijstvorm of als knop) om de ‘kind status’ te wijzigen.
• De kleur van het label Status kind is nu aanwezig als een duidelijke schaduw onder de knop, om het meer opmerkzaam te maken.
• Nieuwe voorkeuren om de kleur van kinderen met kinderen, kinderen zonder kinderen, ouders met voorouders, ouders zonder voorouders te bepalen.
• De verticale onderbrekingslijn tussen veldnamen en gegevens op de gezinskaart kan door slepen opnieuw gepositioneerd worden.
• Multimedia…
• Postzegel formaat van Multimedia bestanden, zoals bij iPhoto.
• Multimedia bestanden kunnen gekoppeld worden aan bronnen.
• Ondersteuning voor meerdere bestands formaten: PDF, MS Word documenten, RTF, Tekst
• Ondersteuning voor meerdere audio bestands formaten: AAC, AU
• Ondersteuning voor BMP afbeeldingen.
• Ondersteuning voor video formaten: MOV, MP4, and AVI.
• Multimedia bestanden kunnen gegroepeerd worden tot albums.
• Opmerkingen welke geplaatst zijn bij iPhoto worden geïmporteerd in Reunion.
• Roteer onderdelen in stappen van 90 graden.
• Nieuwe multimedia sorteer opties.
• Mogelijkheid om multimedia bestanden het kenmerk vertrouwelijk te geven.
• Mogelijkheid om een afbeelding te behandelen alsof het een document is.
• Slepen en neerzetten van afbeeldingen vanuit een multimedia venster naar een ander persoon op een andere gezinskaart.
• Diavoorstelling
• Maak diavoorstellingen voor personen, families, personen met markering, of alle personen.
• Diavoorstellingen kunnen worden bewaard, bekeken etc.
• Kies type overvloeien, muziek, tijd voor elke dia, afmeting afbeelding, inhoud, opschrift etc.
• Knoppenbalk van de gezinskaart…
• Aanpasbare knoppenbalk.
• Optie om kleine of grote iconen te tonen.
• Optie om ‘Alleen tekst’, ‘Alleen iconen’ of ‘Iconen en tekst’ te tonen.
• Nieuwe knoppenbalk iconen.
• Betere OS X ondersteuning…
• Reunion is een zgn ‘Universal Binary application’ met volledige support voor Intel en PPC Macintoshes.
• Gebaseerd op Cocoa- de software is volledig herschreven.
• Vensters zijn meer en beter aanpasbaar in grootte.
• OS X standaard bestands locaties.
• Meer en beter gebruik van aantrekkelijke vensters en iconen.
• Helplabels tonen informatie over de knoppen.
• Gebruik van zgn ‘sheets’ (dit zijn de ‘popout’ vensters vanuit de bovenbalk van een venster)
• Betere ondersteuning voor 3rd-party utilities.
• Optie om Apple’s ‘Color Picker’ te gebruiken voor 24-bit kleuren.
• Standaard Mac OS X tekst manipulatie in tekst velden.
• Grafische overzichten
• Zachte schaduwen voor kaders, balken, tekstblokken en afbeeldingen.
• Uitgebreid zoeken in kaders – nieuwe manier om in kaders te zoeken en die daarna te selecteren.
• Mogelijkheid om de omlijsting rond afbeeldingen binnen kaders te verwijderen.
• Mogelijkheid om pagina overgangen en raster wel of niet te tonen.
• Mogelijkheid om grafische afbeeldingen opnieuw op te bouwen en te optimaliseren voor het afdrukken, door afbeeldingen met een hoge resolutie opnieuw op te nemen.
• Veel toevoegingen aan het contextuele popup menu bij Control-klik (of rechts-klik) op een kader in een grafisch overzicht.
• Ondersteuning van transparantie in afbeeldingen.
• Wanneer grafische afbeeldingen of objecten gekopieerd worden naar het klembord, dan wordt bij PDF transparantie ondersteund.
• Grafische overzichten die geëxporteerd worden als PNG of PDF, bezitten transparantie.
• Nieuw menu commando om personen te markeren in alle geselecteerde kaders in een grafisch overzicht.
• Max knop in het venster ‘Richting overzicht’ – laat u het venster vergroten terwijl u wijzigingen aanbrengt in de oriëntatie.
• Nieuwe mogelijkheid om bepaalde labels als variabele op te nemen in tekst objecten en bij naamgeving van een omlijsting.
• Een nieuw popup menu om de balkdikte en rand te wijzigen bij balken in een zgn ‘tijdbalk-overzicht’.
• In het venster ‘Kleur wijzigen’ (voor kaders en tijdbalken ), kunt u generaties slepen en neerzetten om de volgorde (en dus de kleuren) te veranderen.
• In het venster ‘Kleur wijzigen’ (voor kaders en tijdbalken ), de mogelijkheid om tekstweergave uit te sluiten van deze verandering.
• Nieuwe toetscombinatie om een grafische afbeelding opnieuw te genereren, gebruik makend van de eerdere instellingen in het venster ‘Richting overzicht’; Option-Command-R.
• Teksten blijven aanwezig op het scherm bij alle zoom instellingen.
• Het verwijderen een omlijsting is eenvoudiger: klik om de omlijsting te selecteren en druk op de Delete toets.
• Optie om personen te markeren die een speciale bron gebruiken.
• Nieuw zoekvak om binnen bronnen te zoeken naar bepaalde woorden.
• De ‘mighty mouse’ wordt ondersteund (met horizontaal en verticaal scrollen)
• Het aantal namen bij de optie Namen aanvullen is verhoogd tot 2.000.
• Het venster Lijst met bronnen kan horizontaal en verticaal in grootte worden aangepast, om u meer van elke bron te laten zien.
• De Lijst met bronnen toont meer tekens per bron, waarmee het eenvoudiger wordt om bronnen te herkennen en onderscheid te maken tussen verschillende bronnen.
• De lijst met bronverwijzingsnummers in het venster ‘Invoer/Wijzig persoonsgegevens’ is variabel in grootte. U kunt dus, in een oogopslag, meer bronnen zien.
• In het nieuwe venster Gebruik kunt u zien welke velden worden gebruikt en hoe vaak.
• Nieuwe folder voorkeuren voor het vastleggen van standaard plaatsen voor bepaalde bestanden bij het maken, bewaren, openen, importeren en exporteren van bestanden.
• De toetscombinatie Control-klik op woorden in de notitievelden toont een contextueel popup menu met verschillende mogelijkheden (zoals het zoeken naar een woord in het woordenboek, Google of Spotlight; of een aanklikbare koppeling naar een internet adres maken).
• Leeftijd uitbreidingen – een kolom toegevoegd voor plaatsnamen en ondersteuning voor aangeven van historische context tijdens het leven.
• Bladwijzer uitbreidingen – menu onderdelen bevatten jaar van geboorte en overlijden. De aanwezige iconen geven met een kleurcodering aan: de personen met kinderen als ook een kleurcodering voor het geslacht.
• Naam-knoppenbalk iconen met een kleurcodering voor geslacht, helplabels tonen meer informatie over een persoon of gezin in de ‘naam-knoppenbalk’. De toetscombinatie Control klik op de naam van een persoon toont de echtgenotes en kinderen.
• Uitbreidingen van het venster Overzicht in het popup menu verschijnen iconen die middels kleurcodering het geslacht aangeven van de kinderen en met Control-klik wordt in helplabels meer informatie over een persoon of gezin getoond.
• Statistiek uitbreidingen – unieke familienamen toegevoegd, percentages en een Zoek knop om personen te zoeken die voldoen aan een selecteerde regel in deze statistieklijst.
• Bij de ‘Opstart voorkeuren’ kunt u aangeven om bij opstarten altijd naar de laatst bekeken kaart te gaan.
• Archief -> Open recent submenu
• Het venster Schrijfwijze namen bevat de mogelijkheid om voornamen, voorvoegsel en familienamen apart te behandelen.
• Bij het toevoegen van gebeurtenissen aan een persoon, kunt u de geselecteerde gebeurtenis als ‘standaard gebeurtenis’ maken (voor alle nieuwe personen)
• Slepen en neerzetten van personen naar het venster Zoek familierelatie, dit venster kan geopend blijven.
• Het fenomeen ‘doorklikken’ in meeste situaties uitgeschakeld (om te voorkomen dat per ongeluk op knoppen van Reunion wordt geklikt als u bezig bent met andere programma’s).
• Handboek
• Een zoekvak in de knoppenbalk voor gemakkelijk zoeken.
• Toetscombinatie Shift-Command-klik opent een gekoppelde pagina in een nieuw venster achter het huidige venster.
• Command-klik opent een gekoppelde pagina in een nieuw venster.
• De muis vasthouden op de knoppen Vorige/Volgende toont u een overzicht van de actuele pagina’s uit het handboek die u heeft bezocht.
• Logboeken – een nieuwe knop om Logboeken te sorteren.
• Het venster ‘Invoer/Wijzig gezinsgegevens’, in het paneel ‘Kinderen’ kunnen kolommen worden toegevoegd voor geboorte en overlijden plaats in het overzicht, wat het makkelijker maakt kinderen groepsgewijs toe te voegen.
• Het venster ‘Kaarten samenvoegen’ is zgn ‘modeless’ — dit is handiger om de kaarten te vergelijken.
• Ondersteuning voor Internationale Standaard ISO 8601 datum formaat: yyyy-mm-dd
• Rapporten kunnen bewaard worden in .rtfd formaat (rtf met afbeeldingen).
• GEDCOM importeer/exporteer ondersteuning voor Unicode en UTF-8.
• GEDCOM Importeer optie om de zgn ‘extra komma’s’ van de plaatsnamen niet te verwijderen.
• Het popup Toevoegen toont meer bronnen en meer lettertekens per bron, zodat het makkelijker is bronnen te herkennen en onderscheid te maken tussen verschillende bronnen.
• Reunion voorkeuren zijn handig gegroepeerd in een apart venster.
• Verplaats velden: Gebeurtenissen kunnen naar andere gebeurtenis velden verplaatst worden.
• Als u een familiebestand opent, dan zijn de laatste tien gezinskaarten die u bekeken hebt onthouden van uw vorige sessie.
• Reunion houdt bij en laat u weten wanneer voor de laatste keer de familierelaties zijn berekend.
• HTML, RTF, MS Word documenten kunnen geïmporteerd worden in notitie velden (maar daarbij wordt de bestands specifieke opmaak verwijderd).
• Tags in web uitvoer, – om de inhoud van de voettekst, aanmaak datum en introductie velden interessanter en dynamischer te maken. U kunt zelfs een google zoek functie invoegen.
• Persoonsblad en gezinsblad kunnen nu gesorteerd worden op een zelf gemaakte sorteer routine.
• Register rapport uitbreidingen…
• Namen van echtgenoten vet afgedrukt.
• Optie om familienaam voor kinderen toe te voegen.
• Optie om geboorte- en overlijdensdatum voor kinderen toe te voegen.
• Optie om de namen van de voorouders in het rapport cursief af te drukken
• Meer uitgebreide waarschuwingen en fout controle als personen gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: als neven/nichten met elkaar worden gekoppeld worden als paar/partners, dan zal een mededeling op het scherm uw aandacht daarvoor vragen.
• De mogelijkheid tot het controleren van een ‘onwaarschijnlijke datuminvoer’ is nu aanwezig bij de functie ‘Uitgebreid zoeken’, de gezinskaart en bij bepaalde lijsten.
• Talloze nieuwe toetscombinaties.