Scannen van beelden

 

Hoe duidelijker de afbeelding is, hoe beter het resultaat. Dit lijkt een open deur.
Tegenwoordig gaan grote groepen mensen ervan uit
dat van iedere afbeelding, hoe slecht ook, digitaal toch een zeer
goed eindresultaat kan worden verkregen. Met de moderne
beeldbewerkingssoftware kan een beeld “opgepoetst” worden, het
eindsultaat zal vaak beter zijn dan het origineel. Maar perfect is
iets anders.

Zoals we hierboven al gezien hebben moet u als u gaat scannen
bepalen waarvoor de afbeelding dienst gaat doen. Alleen uitvoer op
het scherm of óók in (professioneel) drukwerk. Voor
een schermafbeelding kunt u scannen op 72 dpi, voor drukwerk op
300 dpi (minimaal 225 dpi).

Vanuit uw beeldbewerkingsprogramma start u de scanner en maakt de
instellingen waar de software omvraagt. (zie het eerste item: De
scanner). Meestal krijgt u eerst een “preview”, deze preview kunt
u nog aanpassen, waarna u het beeld scant. Het gescande beeld komt
dan in uw beeldbewerkingsprogramma op het scherm. Nu kunt u de
foto bijwerken voordat u hem defintief wegschrijft. Gaat u het
beeld ook voor drukwerk gebruiken “verscherp” (met: unsharp mask)
het dan. Gescande en bewerkte beelden geven een onscherpe indruk
als ze niet verscherpt zijn.

Beelden invoeren in genealogieprogramma’s. Als voorbeeld: REUNION.
De afbeelding die u hebt gescand komt in de map “PICTURES” te
staan. In REUNION roept u nu de velden op die betrekking hebben op
de persoon (personen) die op de afbeelding staan.

REUNION 4.0: klik op de camera in de statusbalk, kies de foto en
link het beeld. Behalve in de txt-uitvoer is het ook mogelijk de
foto of tekening in b.v. een kwartierstaat op te nemen.

REUNION 5.0: JPEG-formaat wordt door 5.0 ondersteund. Om beelden
te linken kiest u hier de Multimedia-button in de statusbalk.

Zwart-wit
afbeeldingen bewaard u als grijswaarden, kleurafbeeldingen als
RGB. Wilt u later professioneel kleurendrukwerk laten maken dan
dient u de kleurenbeelden aan te leveren bij uw drukker als
CMYK-bestand. (dit extra vierde kanaal vergroot het bestand weer
met 25%).

Gebruikte en aanbevolen boeken en site:

Gebruikers handboek Adobe Photoshop

Van beeldpunt tot betekenis, René van Horik, ISBN
90-5356-028-9 (Amsterdam Universiy Press)

Reunion handboek 4.0/5.0 + programma’s, Leister Productions

Het Vaticaan scan-project. Hierin veel informatie over scannen,
bewerken en gebruikte apparatuur.
http://www.almaden.ibm.com/journal/rd/mintz/mintser.html(Toward
on-line, worldwide access to Vatican Library
Materials)]